Licencjonowanie usług – czy są szanse? – 2/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Norbert BARTKOWIAK

 

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, znacznie zwiększył się również obszar jej stosowania. Praktycznie każde centrum handlowe, wieżowiec, miasteczko akademickie czy szpital wyposażone są lub będą w rozbudowane instalacje sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy wentylacji pożarowej i skomplikowaną automatykę sterującą urządzeniami na wypadek pożaru. Kto projektuje te instalacje, kto je wykonuje, uruchamia, obsługuje? Czy istnieje system weryfikacji kompetencji tych osób? Wydaje się, że paradoksalnie na coraz dynamiczniej rozwijającym się rynku ochrony przeciwpożarowej rodzi się dysonans między zawansowanymi technologiami a poziomem usług projektowych i instalatorskich. Czy w takiej sytuacji wystarcza odwoływanie się do etyki zawodowej? Czy odbiory dokonywane są przez PSP na wystarczającym poziomie? Czy jednak nie ma tu miejsca na znacznie szerszą interwencję państwa?