Istota rozwiązań zamiennych – 2/2024

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: KRYSTIAN PASTUSZKA

 

Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej są obecnie stosowane powszechnie w obiektach budowlanych zarówno istniejących, jak i projektowanych. Dzięki nim inwestor i projektant mogą zrealizować nietypową wizję obiektu, spełniając wymagania bezpieczeństwa pożarowego w sposób odbiegający od literalnego brzmienia przepisów. W jaki zatem sposób powinny być przyjmowane rozwiązania zamienne odpowiadające określonym zaistniałym potrzebom?