Gaszenie pożarów budynków przemysłowych – 4/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: DZIAŁANIA RATOWNICZE

Autor: Paweł ROCHALA

 

 

Artykuł Piotra Tofiły Pożary w budynkach przemysłowych (OP 3/2022) zawiera dane dotyczące zaistniałych w ostatnich latach w naszym kraju pożarów dużych i bardzo dużych, a więc mających z reguły charakter całkowitych. Warto na tej podstawie przeanalizować przebieg tego typu pożarów pod kątem celowości i jakości działań gaśniczych, z uwzględnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dla tych budynków. Wnioski mogą być szczególnie istotne przy sporządzaniu scenariuszy pożarowych i planów ratowniczych oraz w rzeczywistych działaniach gaśniczych.