Efektywność energetyczna budynków – skutki zwiększania wymagań – 4/2013

9,00 

Ilość:

Efektywność energetyczna budynków – skutki zwiększania wymagań – 4/2013

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: D. Ratajczak

 

Z początkiem 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy ona zwiększenia efektywności energetycznej budynków, jej skutki mogą być jednak istotne również dla ich bezpieczeństwa pożarowego.

preloader