Efekty oddziaływania promieniowania cieplnego na ludzi i wyposażenie obiektów – 4/2010

9,00 

Ilość:

Efekty oddziaływania promieniowania cieplnego na ludzi i wyposażenie obiektów – 4/2010

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
AUTOR: Grzegorz DZIEŃ

Pożar stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Około 80 proc. ofiar pożarów to ludzie ginący wskutek oddziaływania dymu, będącego nośnikiem ciepła, gazów toksycznych i ograniczającego widzialność. Redukcja zasięgu widzialności utrudnia lub wręcz uniemożliwia ewakuację, przyczyniając się w znacznym stopniu do zwiększenia zagrożenia od pozostaΠych czynników.

preloader