Dostęp do budynków i ich wyposażenie na potrzeby służb ratowniczych – 2/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

AUTOR:  Tomasz KASPRUŚ, Tomasz KAROLAK

 

Jednym z głównych tematów poruszanych w minionym roku na licznych seminariach, konferencjach i sympozjach była kwestia nowelizacji i zmian w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niektóre z nich, jak rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czy rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zostały już wprowadzone w życie. Inne, jak rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, choć znowelizowane niespełna cztery lata temu, nadal pozostaje w fazie konsultacji, czekając na ponowną aktualizację.

Rozporządzenia te wprowadzają lub mają wprowadzić istotne zmiany, między innymi dotyczące wyposażenia budynków umożliwiającego sprawne działania ekip ratowniczych. Poniższy artykuł przybliży zalecenia z tego zakresu zawarte w przepisach brytyjskich – obowiązujące na terenie Anglii i Walii.