Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – zastosowanie metod oceny ryzyka – 4/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: ŁUKASZ SUROWY, KSAWERY GRABOŚ

 

Artykuł porusza zagadnienia oceny ryzyka wybuchu w aspekcie wymagań dyrektywy 1999/92/WE. Przedstawia charakterystykę metod jakościowych, półilościowych oraz ilościowych, ze wskazaniem ich cech charakterystycznych, możliwych zastosowań oraz ograniczeń. Tym samym przedstawia zakres możliwych do wykorzystania narządzi służących do prowadzenia procesów oceny ryzyka w aspekcie bezpieczeństwa wybuchowego instalacji.