Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami – wymagania brytyjskie (cz. 2) – 3/2023

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Autor: MARCIN KOWALSKI

 

Artykuł jest kontynuacją omawianych w poprzednim numerze Ochrony Przeciwpożarowej wytycznych brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska dotyczących zapobiegania pożarom miejsc magazynowania odpadów. Dokument WASTE 28 jest wskazany w wytycznych Agencji jako dodatkowe źródło wiedzy do opracowania planu zapobiegania pożarom.Poniżej kolejne zagadnienia, które należy ująć w takim planie.