Arc Guard – Twój system PV jeszcze bardziej bezpieczny – 3/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: MICHAŁ CHMIEL, MATEUSZ SZOSTAK

 

Motto: któż zna się na łukach elektrycznych lepiej niż „firma od spawania”?

Obecne systemy fotowoltaiczne są bardzo bezpieczne. Funkcje takie jak RCMU (ang. Residual Current Monitoring Unit – układ monitorowania prądu upływu), rozłącznik DC i cykliczne badania stanu izolacji przyczyniły się do osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W Niemczech, na jednym z największych rynków fotowoltaicznych, z ponad 2 mln zainstalowanych systemów, w ciągu ostatnich 20 lat pożary fotowoltaiczne wystąpiły w 0,006% wszystkich instalacji. Oznacza to, że statystycznie 99,994% instalacji PV jest w pełni bezpiecznych. Podobne liczby odnotowano w Wielkiej Brytanii. Tak więc ilekroć mówimy o bezpieczeństwie pożarowym PV, należy pamiętać, że zawsze dotyczy to tych 0,006% systemów PV, które są statystycznie „zagrożone” pożarem, czyli 1 na 17 000 instalacji.