Analizy skuteczności systemów oddymiania w symulacji CFD – wybrane problemy – 4/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ:

AUTOR: Michał ILNICKI, Mateusz FLISZKIEWICZ, Andrzej KRAUZE

 

Numeryczna mechanika płynów jest narzędziem coraz szerzej stosowanym w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Modelowanie pożarów to proces złożony, wymagający dobrego zrozumienia nie tylko matematycznego opisu zjawisk fizycznych, ale także algorytmów obliczeniowych i uproszczeń, jakimi posługują się programy do symulacji CFD. Istnieją tu ograniczenia samych modeli – wielu procesów zachodzących w pożarze do chwili obecnej nie można w sposób wiarygodny modelować. Kolejnym problemem jest oszacowanie niepewności – zarówno założeń do scenariusza pożarowego, jak i modelu obliczeniowego.

Artykuł ten odnosi się do niektórych, zwłaszcza rzadziej dyskutowanych problemów modelowania pożarów za pomocą programu Fire Dynamics Simulator na potrzeby oceny skuteczności wentylacji oddymiającej.