Analiza odporności ogniowej konstrukcji obiektu o małym obciążeniu ogniowym – 3/2013

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Piotr Smardz

 

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych wprowadzone w lipcu 2009 r. umożliwiły stosowanie w naszym kraju europejskich norm projektowania konstrukcji, tzw. euro kodów. Z punktu widzenia osób zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej budynków istotną cechą tych norm jest fakt, że obejmują swoim zakresem również zagadnienia zachowania konstrukcji w warunkach pożaru. Ogólne omówienie euro kodów oraz możliwości wykorzystania ich do obliczeniowej weryfikacji nośności ogniowej konstrukcji budowlanych znaleźć można m.in. w artykułach opublikowanych w „Ochronie Przeciwpożarowej”, a takie w miesięczniku „Inżynier Budownictwa”.