Aktualności prawne, nowe normy i standardy – 4/2023

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Autor: KAMIL WLECIAŁ

 

W ostatnich miesiącach dokonano nowelizacji przepisów, które dotyczą szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Ponadto opublikowane zostały nowe wydania Polskich Norm z tego obszaru.