Aktualności prawne, nowe normy i standardy – 3/2023

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Autor: KAMIL WLECIAŁ

 

W 2023 r. prowadzone były i nadal trwają prace związane z nowelizacją zarówno przepisów techniczno-budowlanych, jak i przeciwpożarowych. Dokonywane są również zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), wprowadzane przez kilka różnych ustaw. Ponadto opublikowane zostały nowe wydania Polskich Norm istotnych z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.