Aktualności prawne, nowe normy i standardy – 2/2024

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Autor: KAMIL WLECIAŁ

 

W ostatnich miesiącach miały miejsce zmiany w przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone były też prace nad zmianami przepisów dotyczącymi m.in. ochrony przeciwpożarowej. Ponadto opublikowane zostały nowe wydania Polskich Norm z tego obszaru.