Numer świąteczny – 4/2019

Numer, który trzymają Państwo w rękach, rozpoczynamy w dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” zagadnieniem wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej. To technologia z dużą przyszłością, a praktycznie jeszcze niedopuszczana do realizacji w naszym kraju. Artykuł jej poświęcony przedstawia aktualny stan światowej techniki w zakresie takich obiektów oraz kwestie związane z ich bezpieczeństwem pożarowym.

Dział „Zapobieganie pożarom i awariom” zawiera dwa ciekawe artykuły. Pierwszy, bardzo na czasie, dotyczy zabezpieczenia stacji ładowania samochodów elektrycznych. Samochodów elektrycznych na naszych drogach bowiem przybywa, a to sprawia, że znaczenia nabiera budowa infrastruktury technicznej przeznaczonej do ich obsługi i ładowania. Drugi artykuł związany jest z zagrożeniami, jakie powoduje magazynowanie skroplonego propanu i butanu w zbiornikach kompozytowych. Czy są większe niż w przypadku butli stalowych? Właśnie na to pytanie stara się odpowiedzieć autor artykułu.

Adresowalne systemy sygnalizacji pożaru w precyzyjny sposób informują o zadziałaniu czujki pożarowej. Jak wygląda to w przypadku lokalizacji czujki, która jest ukryta, można dowiedzieć się z artykułu za-mieszczonego w dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej”.

Aby ocenić poprawność działania zaprojektowanych systemów wentylacji pożarowej, przeprowadzane są analizy warunków środowiska na drogach ewakuacyjnych w czasie ewakuacji ludzi, w aspekcie możliwości wystąpienia warunków krytycznych – obszernie omówione przez specjalistów z SGSP w dziale „Działania ratownicze”. W kolejnym artykule można przyjrzeć się zagadnieniom związanym z zagrożeniem, które stwarza dla ratowników w czasie prowadzonych przez nich działań promieniowanie cieplne. Następnie eksperci udzielą wskazówek na temat stosowania rozwiązań zawartych w ostatnich wytycznych SITP dotyczących ociepleń elewacji budynków.

Dział „Ochrona przeciwpożarowa za granicą” zawiera bardzo ciekawe omówienie zabezpieczania budynków w trakcie budowy w Wielkiej Brytanii i porównanie brytyjskich rozwiązań z sytuacją w Polsce.

W końcowej części numeru jak zwykle przegląd prasy zagranicznej, aktualności prawne oraz relacje z najciekawszych konferencji organizowanych przez nasze Stowarzyszenie i pod patronatem naszego kwartalnika w okresie jesiennym.

Zapraszamy zatem do lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Zagrożenia LPG w zbiornikach kompozytowych

Wojciech Jarosz, Łukasz Drążkiewicz

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Stan alarmowania czujek ukrytych

Urszula Garlińska, Katarzyna Krawczyk, Robert Śliwiński

DZIAŁANIA RATOWNICZE

Warunki krytyczne środowiska pożarowego

Michał Zugaj, Adam Krasuski, Andrzej Krauze

EKSPERT RADZI

Co z ociepleniami elewacji budynków?

Michał Zugaj, Adam Krasuski, Andrzej Krauze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Przegląd prasy zagranicznej

Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

EKSPERT RADZI

Aktualności prawne

red. Paweł Królikowski

Krakowska jesień pod Tatrami

SITP na POL-ECO-SYSTEMCertyfikaty Ośrodka Certyfikacji SITP (stan na 30 grudnia 2019 r.)