Numer 4/2020 już dostępny

Drodzy Czytelnicy

W tym numerze mamy przyjemność zaprezentować kilka ciekawych artykułów na zimowe wieczory. W dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” omawiane jest stosowanie hydrantów wewnętrznych w budynkach biurowych. Zastanawiamy się niekiedy, czy są one tam konieczne, ponieważ rozwiązania, które nie podnoszą znacząco poziomu bezpieczeństwa, uznawane są w coraz większym stopniu za obciążenie ekonomiczne gospodarki. Czy tak jest faktycznie? Kolejny artykuł w tym dziale to „Pożar ściany z barierami ochronnymi”, w którym omawiany jest wpływ ociepleń ścian zewnętrznych budynku na przebieg pożaru.

W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” bardzo interesująca druga część artykułu dotyczącego historii przepisów przeciwpożarowych w Polsce, a także trzecia część artykułu o fotowoltaice, dotycząca bezpieczeństwa takich systemów.

W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” prezentujemy artykuł dotyczący certyfikacji kwalifikacji dotyczących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kwalifikacje to w myśl przepisów „zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący”.

„Działania ratownicze” wypełnia tym razem artykuł dotyczący uwarunkowań ewakuacji prowadzonej w obiektach zamkniętych. W tym dziale także artykuł o gaszeniu instalacji fotowoltaicznych. Dalej zawsze oczekiwane pozycje – przegląd prasy zagranicznej oraz aktualności prawne.

Zapraszam więc do lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Przegląd prasy zagranicznej

Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

preloader