Numer 2-3/2020 już dostępny

Drodzy Czytelnicy

Miło nam zaprezentować nowy numer czasopisma „Ochrona Przeciwpożarowa”, wydawany w okresie pandemii koronawirusa. Począwszy od marca wszystkie planowane przedsięwzięcia naszego Stowarzyszenia musiały ze względów epidemiologicznych zostać odwołane albo przeniesione na odległe terminy. Bardzo utrudnione były również kontakty osobiste. Nie mogło to razem nie wpłynąć dramatycznie na pozyskiwanie artykułów. W tej sytuacji musieliśmy zdecydować się – po raz pierwszy w naszej historii – na wydanie podwójnego numeru naszego czasopisma, nieco rozszerzonego w porównaniu z dotychczasowymi numerami i z pewnością bardzo interesującego. Wszystkim Czytelnikom chciałbym tu serdecznie podziękować za wyrozumiałość, zaufanie i cierpliwość.

Na początku numeru, w dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, zamieszczamy artykuł dotyczący koncepcji ochrony budynków PM, celów stosowania w nich stałych urządzeń gaśniczych i wentylacji budynków. Dalej opisujemy zmiany w ustawie „Prawo budowlane”, które weszły w życie 19 września tego roku i mają duże znaczenie merytoryczne.

W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” polecamy cztery artykuły. Pierwszy z nich otwiera niezwykle ciekawy cykl dotyczący historii przepisów przeciwpożarowych w Polsce. Drugi odnosi się do gospodarki odpadami i zasad opracowywania operatów przeciwpożarowych, tak jak to się robi w Poznaniu. W kolejnych kontynuujemy tematykę fotowoltaiki.

Niewątpliwie ciekawy jest artykuł poruszający problematykę bezpieczeństwa ratowników w ich działaniach, opracowany w związku z przygotowywaniem pracy doktorskiej.

W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” prezentujemy artykuły o wymaganiach NFPA w stosunku do dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

W numerze także przegląd prasy zagranicznej oraz informacja o nowej stronie internetowej naszego czasopisma www.ochronaprzeciwpozarowa.pl, mającej znacząco większą funkcjonalność niż dotychczasowa. Zapraszam więc do lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Zmiany w naszych ustawach

Dariusz Ratajczak

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze wg NFPA

Urszula Garlińska, Robert Śliwiński

DZIAŁANIA RATOWNICZE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Przegląd prasy zagranicznej

Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus