I Ogólnopolskie Szkolenie SITP Online

I Ogólnopolskie Szkolenie SITP Online

Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wznawia działalność w zakresie popularyzacji najnowszej wiedzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W tym celu pozyskaliśmy od NOT-Informatyki profesjonalną platformę internetową Virtual Meeting System (VMS), aby móc kontynuować realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia w jedynej, możliwej obecnie formie online.
Zapraszamy na I Ogólnopolskie Szkolenie Online w dniach 2 i 8 grudnia 2020 r. Tematem szkolenia są najnowsze „Wytyczne SITP WP-01:2020 OŚWIETLENIE AWARYJNE Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.

Szczegóły na stronie: 
www.seminarium.sitp.org.pl

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Dąbrowski
Sekretarz Generalny SITP